VOLUME 9 NO 36
TEMMUZ 2014 PDF
Dergi Kapağı
Editör Kurulu I-II
Misafir Hakemler III
İçindekiler IV
DESIGN AND ANALYSIS OF STUDENT ECTS CREDIT FEEDBACK SURVEYS USING PAIRWISE COMPARISONSİKİLİ KARŞILAŞTIRMA İLE ÖĞRENCİ AKTS KREDİSİ GERİBİLDİRİM ANKETLERİNİN TASARIMI VE ANALİZİ Raif Serkan Albayrak (Yasar University) 6261-6272
TELEVIZYON REKLAMLARINDA DIZI KARAKTERI KULLANIMIYLA SUNULAN TÜKETIM KÜLTÜRÜ DEĞERLERI: YALAN DÜNYA ÖRNEĞIVALUES OF CONSUMPTION CULTURE PRESENTED BY THE USE OF CHARACTERS OF TV SERIES IN ADVERTISEMENTS: “YALAN DÜNYA” SAMPLE Özlem Kükrer Aydın (Akdeniz Üniversitesi) 6273-6282

SOSYAL AĞLAR VE E-PAYLAŞIM: KALİTATİF BİR ANALİZ

SOCIAL MEDIA AND WORD OF MOUSE: A QUALITATIVE RESEARCH

Eda Öztürk (Bahçeşehir Üniversitesi) 6283-6298

YAPISAL KIRILMALAR DAHİLİNDE BİST-100 ENDEKSİ VOLATİLİTESİNİN UZUN DÖNEMLİ BELLEK ANALİZİ

LONG MEMORY ANALYSIS OF THE BIST-100 INDEX VOLATILITY INCLUSIVE OF STRUCTURAL BREAKS

Samet Günay (İstanbul Arel Üniversitesi) 6299-6314
YOKSULLUKLA MÜCADELEYE İNSAN HAKLARI AÇISINDAN BAKMAK: AMARTYA SEN’IN KAPASITE (CAPABILITY) YAKLAŞIMI TEMELINDE BIR DEĞERLENDIRMEAPPROACHING TO STRUGGLE AGAINST POVERTY FROM THE POINT OF VİEW OF HUMAN RİGHTS: AN EVALUATION BASED ON THE CAPABILITY APPROACH OF AMARTYA SEN Banu Metin (Gazi Üniversitesi) 6315-6327
DO ALL ROADS LEAD TO ROME? THE MODERATING ROLE OF CULTURE AND AGE IN PREDICTING CONSTRUAL LEVEL ON MACHIAVELLIANISMBÜTÜN YOLLAR ROMA’YA MI ÇIKAR? MAKYAVELIZMDE YORUMLAMA SEVİYESiNİN BELİRLENMESİNDE KÜLTÜR VE ÇAĞIN ARACI ROLÜ Begüm Yetişer (Yaşar University) 6328-6337

TÜRKİYE’DE YAZILI BASINDA PARLEMENTODAKİ SİYASİ PARTİLERİN KADIN POLİTİKALARININ TEMSİLİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

THE REPRESENTATION OF GENDER POLICIES OF POLITICAL PARTIES’ IN TURKEY’S PARLIAMENT IN THE WRITTEN PRESS: A REVIEW ABOUT 2011 GENERAL ELECTIONS

Derya Şaşman Kaylı (Ege Üniversitesi) 6338-6352

RESTORAN SEÇİM ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH ON RESTAURANT PREFERENCES CRITERIA

Zeki Yüksekbilgili (Avrasya Üniversitesi) 6353-6360
TIME SERIES ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC FACTORS AND THE STOCK MARKET RETURNS IN PAKISTANPAKISTAN’DAKI MAKROEKONOMIK FAKTÖRLER VE MENKUL KIYMETLER GETIRISI ARASINDAKI İLIŞKININ ZAMAN SERISI ANALIZI Zaheer Alam (COMSATS Institute of Information Technology)Kashif Rashid (COMSATS Institute of Information Technology) 6361-6370
MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİYLE DEĞİŞEN ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ: AĞLARDA ÖRGÜTLENEN TOPLUMSAL HAREKETLERORGANIZATIONAL FORMS WHICH COVARIES WITH MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGIES: SOCIAL MOVEMENTS WHICH ARE ORGANIZED IN NETWORKS Berk Çaycı (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Ayşegül Elif Karagülle (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
6371-6380