VOLUME 7 NO 27
TEMMUZ 2012 PDF
Dergi Kapağı  
Editör Kurulu I-II  
Editör Mesajı III  
Misafir Hakemler IV
İçindekiler V
MÜZAKERECİ DEMOKRASİ VE HALKLA İLİŞKİLER: KAMU YÖNETİMİNDE ALTERNATİF BİR HALKLA İLİŞKİLER ARAYIŞI A.Fulya SEN (Firat University) 4589 -4610
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ANKARA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ömer Akgün TEKİN (Akdeniz Üniversitesi)
Sami Nurtaç TURAN (Akdeniz Üniversitesi)
Mehmet ÖZMEN (Akdeniz Üniversitesi)
A.Abdullah TURHAN (Akdeniz Üniversitesi)
Alaittin KÖKÇÜ (Akdeniz Üniversitesi)
4611 – 4641
YEŞİL REKLAMA YÖNELİK TUTUM: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA  Yeşim ULUSU (Bahçeşehir Universitesi)
Dilara KÖKSAL (Bahçeşehir Universitesi)
4642 – 4669
A DISCUSSION ON THE METHODOLOGICAL USAGE OF FACTOR ANALYSIS IN SERVQUAL STUDIES: SOME IMPLICATIONS OF AN EMPIRICAL STUDY OF EXPORT CREDIT AGENCY IN TURKEY  Sibel DİNÇ AYDEMİR (Gebze Yüksek Tekneloji Enstitüsü)
G.Mine GERNİ (Marmara Üniversitesi)
Erdal ŞEN (Gebze Yüksek Tekneloji Enstitüsü)
4670 – 4686