VOLUME 3 NO 12
EKİM     2008 PDF
DERGİ KAPAĞI
EDİTÖR KURULU I-II
EDİTÖR MESAJI III
MİSAFİR HAKEMLER IV
İÇİNDEKİLER V
DEVELOPMENT OF INDEPENDENT AUDITING IN STATE BANKS IN TURKEY FROM PAST TO FUTURE TUĞBE UÇMA
(DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ)
MEHMET BEYCAN
(DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ)

1711 -1730

AB-AKDENİZ BÖLGESEL POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’NİN UYUMU SERPIL KAHRAMAN,
(YAŞAR  ÜNİVERSİTESİ)

1731 – 1742

A COHERENT AND EFFECTİVE FOREIGN AND SECURITY POLİCY FOR THE EUROPEAN UNİON? : THE CASES OF THE YUGOSLAV CRİSİS AND THE IRAQ CRİSİS TAYLAN OZGUR KAYA(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ)

1743 – 1759

HOW TO MANAGE REPUTATİON DURİNG CRISIS: AN ANALYSİS OF TURKİSH WHİTE MEAT SECTOR DURİNG THE AVIAN INFLUENZA (BİRD FLU) CRİSİS

AYLİN GÖZTAŞ

(EGE ÜNİVERSİTESİ)

NAHİT ERDEM KÖKER

(EGE ÜNİVERSİTESİ)

MİNE YENİÇERİ ALEMDAR

(EGE  ÜNİVERSİTESİ)

1760 – 1786

INCORPORATING MULTI-CRITERIA CONSIDERATIONS INTO SUPPLIER SELECTION PROBLEM USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: A CASE STUDY

MEHMET EMRE  GULER

(DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ)

1787 – 1810

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) APPROACH TO PREDICTION OF DIFFUSION BONDING BEHAVIOR (SHEAR STRENGTH) OF SiCP  REINFORCED ALUMINUM  METAL MATRIX COMPOSITES

MUSTAFA TASKIN

(FIRAT ÜNİVERSİTESİ)

UĞUR CALIGULU

(FIRAT ÜNİVERSİTESİ)

HALIL DIKBAS

(FIRAT ÜNİVERSİTESİ)

1811 – 1825

KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TURİSTİK ÜRÜN OLARAK DEVE GÜREŞİ FESTİVALLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI OSMAN CULHA(YAŞAR  ÜNİVERSİTESİ)

1826 – 1852

DÜNYADA VE TÜKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA YAKLAŞIMLARI
DR. ECEHAN OZMEHMET
(YAŞAR  ÜNİVERSİTESİ)
1853 – 1876
DETERMINATION OF RELATIONSHIP AMONG DEMOGRAPHIC VARIABLES AND THE PERCEPTIONS OF SAFETY OF URBAN PARK USERS: A CASE STUDY IN THREE DIFFERENT PARK IN ISTANBUL, TURKEY

GOKCEN FIRDEVS YUCEL

(İSTANBUL TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ)

 1877 – 1890