VOLUME 2 NO 6
NİSAN 2007 PDF
DERGİ KAPAĞI
EDİTÖR KURULU I-II
EDİTÖR MESAJI III
MİSAFİR HAKEMLER IV
İÇİNDEKİLER V
WHY DO PEOPLE VISIT WATER PARKS? AN IMPLICATION FROM TURKEY Assoc.Prof.Dr.Cengiz  DEMİR (Ege Üniversitesi)
Prof.Dr.Berna TANER (Dokuz Eylül Üniversitesi )
525 – 535
RELATIONSHIP AMONG DEMOGRAPHIC VARIABLES AND THE PREFERENCES OF WATER PARK VISITATORS: AN IMPLICATION FROM TURKEY Assoc.Prof.Dr.Cengiz  DEMİR (Ege Üniversitesi)
Prof.Dr.Saime ORAL (Dokuz Eylül Üniversitesi )
537 – 553
SUPPLIER SELECTION CRITERIA OF TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY Araş. Gör. İbrahim GÜRLER (Dokuz Eylül Üniversitesi ) 555 – 569
TÜRKİYE’DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI Özlem Kiren GÜRLER,
Prof Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK (Dokuz Eylül Üniversitesi )
571 – 588
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Dr. Boran TOKER 589 – 613
CREDIT RISK ASSESMENT FOR THE BANKING SECTOR OF NORTHERN CYPRUS Okan Veli ŞAFAKLI (Near East Üniversitesi) 615 – 630