VOLUME 9 NO 34
NİSAN 2014 PDF
Dergi Kapağı
Editör Kurulu I-II
Editör Mesajı III
Misafir Hakemler IV
İçindekiler V  

SÜPER LİG FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ /

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS

Osman ULUYOL(Adıyaman Üniversitesi) 5716 – 5731

ULUSLARARASI KARBON TİCARETİ VE TÜRKİYE /

INTERNATIONAL CARBON TRADE AND TURKEY

Gülüzar BİNBOĞA 5732 – 5759

YAZILI BASINDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ: HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH VE ZAMAN GAZETELERİ ÜZERİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA /

REPRESENTATION OF CHILDREN’S RIGHTS ON PRINT MEDIA: A RESEARCH ON HÜRRİYET, CUMHURİYET, SABAH AND ZAMAN NEWSPAPERS

Cem TUTAR 5760-5786
AKADEMİSYENLERİN ETİK EĞİTİME BAKIŞI: TÜRKİYE VE ABD ÖRNEĞİ /ACADEMICIANS’ POINT OF VIEWS ON ACCOUNTING ETHICS EDUCATION: THE CASE OF TURKEY AND USA Ahmet Hakan ÖZKAN(İstanbul Aydın Üniversitesi) 5787-5795

İNSAN KAYNAKLARI TEMİN VE SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA /

USING MULTI CRITERIA DECISION TECHNIQUES IN RECRUITING AND SELECTION OF HUMAN RESOURCES AND AN APPLICATION

Altan DOĞAN (İstanbul Üniversitesi)EMRAH ÖNDER(İstanbul Üniversitesi) 5796-5819
İŞSİZLİK-ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ /THE EVALUATION OF MUTUAL RELATIONSHIP AMONG UNEMPLOYMENT-INFLATION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY Mehmet ŞENTÜRK (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)Yusuf Ekrem AKBAŞ(Adıyaman Üniversitesi) 5820-5832

TÜRK KOBİ’LERİ İÇİN ALTERNATİF FİNANS BULMA YÖNTEMLERİ VE SERMAYE PİYASASI

Damla N. ÖZKILINÇ (Yaşar Üniversitesi) 5833-5850
TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİ İHRACATI VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN İKTİSADİ ANALİZİ / ECONOMIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MANUFACTURING INDUSTRY EXPORT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY Kübra ÖNDERSelim Adem HATIRLI(Süleyman Demirel Üniversitesi) 5851-5869

TEK DÜZEN HESAP PLANI VE UFRS’YE GÖRE ELDE EDİLEN FİNANSAL ORANLARIN HİSSE GETİRİLERİ İLE İLİŞKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ: BİST’TE BİR UYGULAMA /

A COMPARATIVE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN STOK RETURNS AND FINANCIAL RATIOS IN ACCORDANCE WITH UNIFORM CHART OF ACCOUNTS AND IFRS: AN APPLICATON ON BIST

İsrafil ZOR(Kırıkkale Üniversitesi)Rıfat KARAKUŞ(Çankırı Karatekin Üniversitesi) 5870-5886

ÖZGÜRLÜK, MAHREMİYET, DEMOKRASİNİN DEĞERİ VE BİLİŞİM TOPLUMUNDA MARUZ KALDIĞI TEHDİTLER

S. Gözde DEDEOĞLU(Nişantaşı Üniversitesi) 5887-5897

JENERİK REKABET STRATEJİLERİNİN FİRMALARIN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ /

THE EFFECT OF GENERIC COMPETITIVE STRATEGIES ON FIRMS’ EXPORT PERFORMANCE

M.Şule EREN(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

5998-6022

İLETİŞİM, TOPLUMSAL CİNSİYET VE İDEOLOJİ /

COMMUNICATION, GENDER AND IDEOLOGY

Nursel GÜLER(Ege Üniversitesi) 6023-6043

GÜVENLİK ODAKLI GÖZETİM VE HABERCİLİK PRATİĞİNE YANSIMALARI /

SECURITY ORIENTED SURVEILLANCE AND THEIR EFFECTS ON NEWSMAKING PRACTICES

Yurdagül BEZİRGAN ARAR(Ege Üniversitesi) 6044-6062  

ÖRGÜTLER ARASI İLİŞKİLERDE SÖZLEŞME TASARIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER /

DRIVING FACTORS OF CONTRACT DESIGN IN INTER-ORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS

Tuğba GÜRÇAYLILAR YENİDOĞAN 6063-6082
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES’ PERCEPTIONS TOWARDS SECTORAL REPUTATION AND CORPORATE REPUTATION IN HEALTH CARE INSTITUTIONS AND THE EFFECTIVE FACTORS /SAĞLIK KURUMLARINDA SEKTÖREL İTİBAR İLE KURUMSAL İTİBARA YÖNELİK ÇALIŞANLARIN ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Tülin ÇAKIR(Afyon Kocatepe Üniversitesi)Alparslan ÖZMEN(Afyon Kocatepe Üniversitesi)

İsmet DOĞAN

(Afyon Kocatepe Üniversitesi)

6083-6098