ocakkapak

 
 VOLUME 9 NO 33  JANUARY/OCAK 2014 PDF
About the Journal / Dergimiz Hakkında  I  
Guidelines for Publication / Yayın İlkeleri  II – VI  
Editorial Board / Editör Kurulu  VII – VIII  
Letter From the Editor / Editör Mesajı  IX  
Index / İçindekiler
SPECIFICATIONS FOR EFFECTIVE HOTEL MANAGERS : VIEW OF IZMIR HOTELS’ MANAGERS

İGE PİRNAR
(Yaşar Üniversitesi)

 5583 – 5596  
EVALUATION OF WORLD COUNTRIES IN TERMS OF TOURISM INDICATORS THROUGH MULTIVARIATE ANALYSIS METHOD

OKTAY EMİR
(Anadolu Üniversitesi)
İBRAHİM KILIÇ
(Afyon Kocatepe Üniversitesi)

 5597 – 5622  

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: PANEL VERİ ANALİZİ

SERKAN ÇINAR
(Celal Bayar Üniversitesi)
MELİH ÖZÇALIK
(Celal Bayar Üniversitesi)

 5623 – 5635  
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE AYIN GÜN ETKİSİ SEVİNÇ GÜLER
(Dokuz Eylül Üniversitesi) AYŞEGÜL ÇİMEN
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
 5636 – 5648  
ESTIMATION OF THE COSTS OF TRAFFIC ACCIDENTS IN TURKEY: AN EVALUATION IN TERMS OF THE INSURANCE AND FINANCIAL SYSTEM ERCAN ÖZEN
(Uşak Üniversitesi)
ERHAN GENÇ
(Uşak Üniversitesi)
ZÜBEYDE KAYA
5649 – 5673  
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN SON DÖNEMİNDE BÜROKRATİK ELİTİN MODERNLEŞME ÇABALARI VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ F. ORKUNT CANYAŞ
(9. Kolordu Komutanlığıi)
5674 – 5691  
MOBBING VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA  ATİLA KARAHAN
(Selçuk Üniversitesi)
HÜSEYİN YILMAZ
(Uşak Üniversitesi)
 5692-5715