Nisan_KAPAK
 
 VOLUME 8 NO 30  APRIL/NİSAN 2013 PDF
About the Journal / Dergimiz Hakkında  I  
Guidelines for Publication / Yayın İlkeleri  II – VI  
Editorial Board / Editör Kurulu  VII – VIII  
Letter From the Editor / Editör Mesajı  
Index / İçindekiler
Business Administration / İşletme
ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMELERİ İLE İŞ VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNİN SORGULANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

PINAR SÜRAL ÖZER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
GÜLER TOZKOPARAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi)

 4933 – 4947  
NAKİT DÖNGÜSÜNÜN FİRMA KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ

HAFİZE MEDER ÇAKIR
(Pamukkale Üniversitesi)

 4948 – 4965  
KULLANICI ÖZELLİKLERİNİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMA BAŞARISINA VE ALGILANAN ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ

YAŞAR AKÇA
(Bartın Üniversitesi)
GÖKHAN ÖZER
(Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

 4966 – 4984  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANS KARNESİ FUNDA ÖZÇELİK
(Uludağ Üniversitesi)
 4985 – 5008  
MORE EFFECTIVE MANAGEMENT PERSPECTIVE BY USING DIVERSITIES: IN THE ARMY EXAMPLES SUAT BEGEÇ
(Tradoc – TUA)
ŞADİ CAN SARUHAN
(Marmara Üniversitesi)
5009 – 5020  
REKREASYON OLGUSUNA AKADEMİSYENLERİN YAKLAŞIMLARI TAKİ CAN METİN
(Anadolu Üniversitesi)
MUSTAFA KESİCİ
(Anadolu Üniversitesi)
DAVUT KODAŞ
(Anadolu Üniversitesi)
5021 – 5048  
FARKLI MİLLETLERDEN TURİSTLERİN TÜRK MUTFAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ASLI ALBAYRAK
(İstanbul Arel Üniversitesi)
 5049 – 5063  
Economics / Ekonomi
2011 UNIVERSIADE KIŞ OYUNLARININ ERZURUM EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR UYGULAMA Ş. MUSTAFA ERSUNGUR
(Atatürk Üniversitesi)
MERTER AKINCI
(Atatürk Üniversitesi)
5064 – 5085  
SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA PANEL EŞ – BÜTÜNLEŞME ANALİZİ İSMET GÖÇER
(Adnan Menderes Üniversitesi)
5086 – 5104  
CONVERGENCE EXPERIENCES IN EMERGING MARKET ECONOMIES: (1950-2008) BURAK ÇAMURDAN
(Pamukkale Üniversitesi)
REŞAT CEYLAN
(Pamukkale Üniversitesi)
5105 – 5122  
BİLGİ EKONOMİSİ VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI: GENEL BİR DEĞERLENDİRME ÖZLEM DURGUN
(İstanbul Üniversitesi)
ÖZGÜR ASLAN
(İstanbul Üniversitesi)
5123 – 5142  
International Relations / Uluslararası İlişkiler
RELIEVING BOSNIA FROM THE ORBIT OF DYSFUNCTIONAL CONSOCIATIONALISM: REASONING UNDER THE LIGHT OF LOCAL COMMITTEES EXPERIENCE IN KOSOVO AND ETHNOCOMITOLOGY NAZİF MANDACI
(Yaşar Üniversitesi)
5143 – 5158