VOLUME 6 NO 24 31 EKİM 2011 PDF
DERGİ KAPAĞI  
EDİTÖR KURULU I-II  
EDİTÖR MESAJI III  
MİSAFİR HAKEMLER IV
İÇİNDEKİLER V
A FIELD STUDY OF CHALLENGES FACED BY AGING WORKFORCE

Orhan KOÇAK

(Yalova Üniversitesi)

3913 – 3931

MARKA İMAJININ MARKA GÜVENİNE ETKİSİ

Yeşim ULUSU

(Bahçeşehir Üniversitesi)

3932 – 3950

AVRUPA’DA KAMUSAL ALAN ARAŞTIRMALARI:İÇERİK ANALİZİ YERİNE İDDİA ANALİZİ YÖNETİMİ

Hurie TOKER

(Yaşar Üniversitesi)

3951 – 3967

YURTTAŞLIK İDEALİ PERSPEKTİFİNDEN İNGİLİZ YAZILI BASININDA KADIN-SİYASET İLİŞKİSİNİN TEMSİLİ

Şadiye DENİZ

(Ege Üniversitesi)

3968 – 3989

TELEVİZYONDA SAVAŞ HABERLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA 2003 IRAK VE 2011 SURİYE OLAYLARI

Ürün YILDIRAN ÖNK

(Yaşar Üniversitesi)

3990 – 4006

BAŞARININ TEMEL AKTÖRLERİ:VİZYONER LİDERLER

Yasemin TEKİN

(Akdeniz Üniversitesi)

V. Rüya EHTİYAR

(Akdeniz Üniversitesi)

             4007 – 4023
SİNEMA TARİH YAZIMINA FARKLI BAKMA

Fatma OKUMUŞ

(Anadolu Üniversitesi)

4024 – 4040

ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADININ TÜKENMİŞLİĞİ:AİLE – İŞ – SOSYAL YAŞAM AÇISINDAN TÜKENMİŞLİĞİ

Nilüfer NEGİZ

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Emine TOKMAKÇI

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

            4041 – 4073
REKLAM ENDÜSTRİSİNDE PİYASANIN DÜZENLENMESİ:REKLAM ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİNDE REKABET KURULU KARARINA DAYALI BİR ÇÖZÜMLEME

Yeşim ÇELİK

(Akdeniz Üniversitesi)

            4074 – 4100
TURKISH UNIVERSTY STUDENTS’ MEDİ,IA USAGE AND THEIR ATTITUDES TOWARD ADVERTISING – IN GENERAL

Ali Atıf BİR

(Bahçeşehir üniversitesi)

Kemal SUHER

(Bahçeşehir Üniversitesi)

Gül ŞENER

(Bahçeşehir Üniversitesi)

Ali ALGÜR

(Bahçeşehir Üniversitesi)

             4101 – 4114
VIRAL MARKETING TECNIQUES WITHIN ONLINE SOCIAL NETWORK

Nur Undey KALPAKLIOĞLU

(Beykent Üniversitesi)

Nihal TOROS

(Beykent Üniversitesi)

            4115 – 4132
FORDİST BİRİKİM REJİMİ VE KİYLE KÜLTÜRÜ

Güven SELÇUK

(Yaşar Üniversitesi)

            4133 – 4155