VOLUME 5 NO 18
NİSAN         2010 PDF
DERGİ KAPAĞI
EDİTÖR KURULU I-II
EDİTÖR MESAJI III
MİSAFİR HAKEMLER IV
İÇİNDEKİLER V
THE RELATIONSHIP BETWEEN TOCK RETURN ASYMMETRIES AND CORPORATE GOVERNANCE: AN EMPIRICAL WORK ON THE TURKISH CASE

Hakan KAHYAOĞLU

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Sezer BOZKUŞ

(Ege Üniversitesi)

2938 – 2948

DETERMINANT FACTORS OF TIME SPENT ON FACEBOOK: BRAND COMMUNITY ENGAGEMENT AND USAGE TYPES

Yard. Doç. Dr. Yeşim ULUSU

(Bahçeşehir Üniversitesi)

2949 – 2957

TÜRKİYE’DE YENİ TANIMLI SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ VE ALT SANAYİ GRUPLARINDAKİ BÜYÜMENİN BİPLOT YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Afşin ŞAHİN

(Gazi Üniversitesi)

Cemal ATAKAN

(Ankara Üniversitesi)

2958 – 2969

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ‘DUYGUSAL ZEKA’ ÖLÇÜM VE MODELLERİ

Gaye GEDİZLER

(Ege Üniversitesi)

2970 – 2984

BİLGİ ÇALIŞANININ MEMNUNİYETİ

Halil ZAİM

(Fatih Üniversitesi)

Orhan KOÇAK

(Yalova Üniversitesi)

2985 – 2994

MOBBING KAVRAMI VE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Ceren ALTUNTAŞ

(Yaşar Üniversitesi)

2995 – 3015

BANKA ÇALIŞANLARININ BİLGİ PAYLAŞIMI DAVRANIŞINA YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZEİNE BİR ARAŞTIRMA

Ayşe DEMİRHAN

Serdar BOZKURT

(Yıldız Teknik Üniversitesi)

3016 – 3027

HÜKÜMET İSTİKRARININ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

                          Gökhan DÖKMEN                           (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)

Ahmet AYSU

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

               3028 – 3037

 
TIME SERIES ANALYSIS OF REAL EFECTİVE EXCHANGE RATES ON TRADE BALANCE IN PAKISTAN

Muhammed ASIF

Kashif RAHID

(COMSATS Institute of Information Technology Abbottabad)

               3038 – 3044

 
DIFFERENT SIDES OF THE SAME COIN: MIXED VIEWS OF PUBLIC RELATIONS EDUCATORS AND PRACTITIONER ABOUT PUBLIC RELATIONS EDUCATION Çisil Sohodol BİR(Bahçeşehir Üniversitesi) 3045 – 3061
TURKISH CORPORATE COMMUNICATION EXECUTIVE’S ATTITUDE AND OPINIONS ABOUT EMPLOYEE COMMUNICATION

İdil Karademirlidağ SUHER

(Bahçeşehir Üniversitesi)

 3062 – 3080
RİSKTEN KORUNMA PERİYOD UZUNLUĞU VE RİSKTEN KORUNMA ETKİNLİĞİ: VOB-ISE 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Emin AVCIMurat ÇİNKO

(Marmara Üniversitesi)

3081 – 3090
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE FİNANS PİYASALARININ BÜTÜNLEŞMESİ Fırat GÜNDEM(Dokuz Eylül Üniversitesi) 3091 – 3096
EMPLOYER’S OBLIGATION REGARDING CHILDCARE: IS IT A BACK STEP IN WOMEN’S EMPLOYMENT POLICY IN TURKEY?

İnci Kayhan KUZGUN

(Hacettepe Üniversitesi)

3097 – 3101
FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ KAPSAMINDA ÇEVRESEL OLUMSUZLUK PAZAR DİNAMİZMİ MÜŞTERİ ODAKLILIK VE YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

M.Şule EREN

Rahmi YÜCEL

S.Selim EREN

(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 3102 – 3116
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE MEVSİMSEL DÜZELTME

Enes E. USLU

(TUİK)

Özgür POLAT

(Dicle Üniversitesi)

                3117 – 3130