VOLUME 5 NO 17
OCAK          2010 PDF
DERGİ KAPAĞI
EDİTÖR KURULU I-II
EDİTÖR MESAJI III
MİSAFİR HAKEMLER IV
İÇİNDEKİLER V
FİNANSAL DIŞA AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME VE FİNANSAL KRİZLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Turhan KORKMAZ

Emrah İsmail ÇEVİK

Elif BİRKAN

(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)

2821 – 2831 

DALGALANMA KORKUSU VE DÖVİZ KURU GEÇİŞ ETKİSİ Ayşe ARI
(İstanbul Üniversitesi)

2832 – 2841

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA İLETİŞİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN BOYUTLAR: AMPİRİK BİR YAKLAŞIM

Nezih Metin ÖZMUTAF

Semra ÇELİKLİ

(Ege Üniversitesi)

2842 – 2858

ŞİKAYETİN KISITLAYICI FAKTÖRLERİ: TURİSTLERİN BELİRGİN ŞİKAYT ETME DAVRANIŞLARI

Erdoğan H. EKİZ

(I-Shou Üniversitesi)

Nahit Erdem KÖKER

(Ege Üniversitesi)

2859 – 2873

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ Ela ÇOLPAN NART
(Yaşar Üniversitesi)

2874 – 2885

MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME KİMLİĞİN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ Sibel KARADUMAN
(Ege Üniversitesi)

2886 – 2899

ÖRGÜTSEL ZEKA MODELİ KAPSAMINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN LİDERLİK, STRATEJİ VE KÜLTÜRE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hatice Necla KELEŞ

Tuğba KIRAL ÖZKAN

(Bahçeşehir Üniversitesi)

  2900 – 2909 

UNDERSTANDING CONSUMER PURCHASE BEHAVIOR IN THE JAPANESE PERSONAL GROOMING SECTOR Caroline Suelin, TAN

               2910 – 2921

 
OTEL ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ İLİŞKİSİ

Engin ÜNGÖREN

Hulusi DOĞAN

Mehmet ÖZMEN

Ömer Akgün TEKİN

(Akdeniz Üniversitesi)

               2922 – 22937