Başlangıç » YAYIN KURULU

YAYIN KURULU

DERGİ SAHİBİ: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İsim Görev Mail Adresi Üniversite Bölüm Araştırma Alanı

GENEL EDİTÖR

Prof.Dr. Mustafa Arslan ÖRNEK Genel Editör arslan.ornek@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Üretim Planlama ve Kontrol,Çizelgeleme

YAYIN EDİTÖRÜ

Doç. Dr. Meltem İNCE YENİLMEZ Yayın Editörü meltem.ince@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Çalışma Ekonomisi, Mikroekonomi, Cinsiyet Ekonomisi, Feminist Ekonomi

YAYIN KURULU

Prof.Dr. Mustafa Arslan ÖRNEK Yayın Kurulu arslan.ornek@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Üretim Planlama ve Kontrol,Çizelgeleme
Prof.Dr. İge PIRNAR Yayın Kurulu ige.pirnar@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Pazarlama Yönetimi, Turizm İşletmeciliği
Doç. Dr. Deniz Türsel ELİİYİ Yayın Kurulu deniz.eliiyi@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ağ Optimizasyonu, Kesikli ve Kominatoryel Optimizasyon, Rotalama ve Çizelgeleme, Konteyner Liman Operasyonları Optimizasyonu
Doç. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU Yayın Kurulu yigit.kazancoglu@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Üretim ve işlemler yönetimi, kalite yönetimi, karar verme teknikleri, yeşil lojistik
Yrd.Doç.Dr. Oğuz Karahan Yayın Kurulu oguz.karahan@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Varlık Fiyatlama, Piyasa Mikroyapısı, Türev Ürünler ve Oyun Teorisi
Doç. Dr. Melike Demirbağ KAPLAN Yayın Kurulu melike.kaplan@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Pazarlama, Marka Yönetimi, Tüketici Davranışları
Yrd. Doç. Dr. Ahmet CAMCI Yayın Kurulu ahmet.camci@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler
Yrd. Doç. Dr. Özgür KABADURMUŞ Yayın Kurulu ozgur.kabadurmus@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Tedarik zinciri yönetimi, üretim yönetimi, yöneylem araştırması, sezgisel optimizasyon
Yrd.Doç.Dr. Ferika Özer SARI Yayın Kurulu ferika.ozersari@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği, İşletme, Hizmet Kalitesi, Marina İşletmeciliği, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Gastronomi Turizmi
Prof.Dr. Marco CUCCULELLI Yayın Kurulu m.cucculelli@staff.univpm.it Università Politecnica delle Marche Ekonomi Uygulamalı Ekonomi
Doç. Dr. Mehmet Erdem YAYA Yayın Kurulu myaya@emich.edu Eastern Michigan University Ekonomi Gelir Eşitsizliği, Göç,

Uluslararası Faktör Hareketleri,

Uluslararası Ticaret, Çalışma Ekonomisi

Prof. Dr. Christian RICHTER Yayın Kurulu christian.richter@guc.edu.eg German University in Cairo Ekonomi Davranışsal Ekonomi ve Finans, Euro Bölgesi Krizi

Finansal Ekonomi, İş Çevrelerinin Yakınsaklığı,

Zaman Frekans Analizi ve İklim Değişikliği

Araş. Gör. Sonja DJURICIN Yayın Kurulu sonja.djuricin@ien.bg.ac.rs. Institute of Economic Sciences, Belgrade

 

Ekonomi Ekonomik kalkınma ve KOBİ gelişimi
Doç. Dr. Luca IANDOLI Yayın Kurulu iandolil@stjohns.edu University of Naples Federico II İşletme Yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme,online medya ve işbirliği, kolektif zeka
Prof. Dr. Gerardo Prieto BLANCO Yayın Kurulu gprieto@ccee.edu.uy University of the Republic (UdelaR) in Montevideo, Uruguay Ekonomi Para Ekonomisi, Uluslararası Finans,

Kamu ve Mali İktisat, Makroekonometri,

Büyüme Teorisi, Uluslararası Ticaret Teorisi

Doç. Dr. Thomas Dan-Olof MARMEFELT Yayın Kurulu  thomas.marmefelt@sh.se University of Södertörn Ekonomi Ekonomik performansın karşılaştırmalı kültürel ve kurumsal analizi,

kültürel farklılıklara ilişkin çok kültürlü anlayış

Yrd. Doç. Dr. Sam CHUGHTAI Yayın Kurulu chughtas@seattleu.edu Seattle University Hukuk Strateji, Yönetim, Siber Güvenlik, Risk Yönetimi, Süreç İyileştirme,

Birleşme ve Satın Alma, Vekalet Planlama,

Devlet İşleri, Çeşitlilik ve Katılım

Doç. Dr. Krzysztof WACH Yayın Kurulu  wachk@uek.krakow.pl Cracow Univeristy of Economics Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Girişimcilik ve Yenilik; Uluslararası Girişimcilik;

Avrupa İşi; İşletmelerin Avrupalılaşması;

İşletmelerin Uluslararasılaşması ve Küreselleşmesi;

Uluslararası İşletme, Yönetim ve Pazarlama

Dr. Bhimaraya METRI Yayın Kurulu  metriba@gmail.com Indian Institute of Management, India İşletme Proje yönetimi, Portföy Yönetimi,

Operasyon Yönetimi ve Niceliksel Teknikler

Prof. Dr. Dragan CISIC Yayın Kurulu dragan@pfri.hr University of Rijeka Denizcilik Lojistik; Elektronik Ticaret; Açık Kullanıcı Merkezli İnovasyon
Doç. Dr. Erdogan EKIZ Yayın Kurulu hekiz@kau.edu.sa King Abdulaziz University Turizm Turist şikayet davranışlarında turizmin benzersiz özellikleri
Yrd. Doç. Dr. Cem BAHADIR Yayın Kurulu scbahadi@uncg.edu University of North Carolina at Greensboro Pazarlama Pazarlama Stratejisi, Küresel Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Kunter GUNASTI Yayın Kurulu kunter@gmail.com Washington State University, Carson College of Business Pazarlama Tüketici davranışları
Yrd. Doç. Dr. Peter RABB Yayın Kurulu peterrabb@gmail.com Budapest University Teknoloji ve Ekonomi Binaların restorasyonu, ortaçağ mimarisi
Prof. Dr. Alastair M. Morrison Yayın Kurulu alastair@belletourism.com

alastair@purdue.edu

Purdue University Turizm Turizm İşletmeciliği
Prof. Dr. Hasan Kılıç Yayın Kurulu hasan.kilic@emu.edu.tr

 

Eastern Mediterranean University Turizm Turizm İşletmeciliği
Doç. Dr. Selcen Öztürkcan Yayın Kurulu  

selcen.ozturkcan@lnu.se

 

Linnaeus University

Sweeden

İşletme Pazarlama
Yrd. Doç. Dr. Ebru Ulusoy-Akgün Yayın Kurulu ebru.ulusoy@farmingdale.edu

 

State University of New York, Farmingdale State College Pazarlama Pazarlama
Doç. Dr. Krzysztof WITKOWSKI Yayın Kurulu k.witkowski@wez.uz.zgora.pl University of Zielona Gora Lojistik Lojistik
Dr. Cansu Tayaksi Yayın Kurulu ctayaksi@mit.edu Massachusetts Institute of Technology Lojistik Operasyon Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi
Dr. Emin Akçaoğlu Yayın Kurulu eminakcaoglu@gmail.com University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt Finans Uluslararası Finans
Doç. Dr. Ahmet Göncü Yayın Kurulu Ahmet.Goncu@xjtlu.edu.cn Xian Jiaotong Liverpool University Finans Nicel Finans, Finansal Matematik, Ampirik Finans
Prof. Dr. Orhan İçöz Yayın Kurulu orhan.icoz@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Turizm Ekonomisi, Turizm Pazarlaması, Turizm Planlaması ve Politikası, Sürdürülebilir Turizm ve Çevre, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Ulaştırması, Hizmet Pazarlaması, Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması

WEB EDİTÖRÜ

Araş. Gör. Burak ÇETİNER Erişim (Web) Editörü

 

burak.cetiner@yasar.edu.tr Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü