VOLUME 5 NO 20
EYLÜL         2010 PDF
DERGİ KAPAĞI
EDİTÖR KURULU I-II
EDİTÖR MESAJI III
MİSAFİR HAKEMLER IV
İÇİNDEKİLER V
TÜRKİYE’DE AR-GE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ

Suna KORKMAZ

(Balıkesir Üniversitesi)

3320 – 3330

DIGITALIZATION OF THE CITIES: AN ANALYSIS OF CITY MUNICIPALITY WEB SITES AS A PART OF CITY BRAND

Nahit Erdem KÖKER

Aylin GÖZTAŞ

(Ege Üniversitesi)

3331 – 3347

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Z. Beril AKINCI VURAL

Mikail Bat

(Ege Üniversitesi)

3348 – 3382

YALIN ALTI SİGMA PROJELERİNİN BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ

Atakan GERGER

(Ege Üniversitesi)

Ali Rıza FİRUZAN

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

3383 – 3393

YÖNETİM KARAR VERME: BATI ANTALYA BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE ÇALIŞAN FARKLI DEPARTMAN YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ömer Akgün TEKİN

V. Rüya EHTİYAR

(Akdeniz Üniversitesi)

3394 – 3414

TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN STAJ DÖNEMİNDE EDİNDİKLERİ MOTİVASYONUN HERZBERG TEORİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

F.Özlem GÜZEL

(Muğla Üniversitesi)

3415 – 342

MESLEK VE AİLE YAŞAMI İLİŞKİSİ: PROFESYONEL TURİST REHBERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hulusi DOĞAN

Engin ÜNGÖREN

Derya DÖNMEZ KESGİN

(Yıldız Teknik Üniversitesi)

3430 – 3442

KÜRESEL MEDYA ORTAMINDA YAŞANAN ETİK SORUNLAR VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

Ferlal ÖRS

(Ege Üniversitesi)

               3443 – 3452

 
İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ VE SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Meral Erol FİDAN

(Bilecik Üniversitesi)

Hilmi KIRLIOĞLU

(Sakarya Üniversitesi)

               3453 – 3470