Journal of Yaşar University

E-Journal of Yaşar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi), üç ayda bir (yılda dört kez) elektronik ortamda yayımlanan; hakemli ve hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı uluslararası alan endekslerinde taranan bir dergidir. Bununla birlikte derginin belli içerikteki özel sayıları (armağanlar da dahil olmak üzere) basılarak da yayınlanabilmektedir.

2006 yılından bugüne  yayın hayatını sürdürmekte olan dergide yayımlanabilecek yazılar, hukukiletişimişletme ve ekonomi alanlarına odaklanan makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe dillerinde olmalıdır.

Dergimiz, EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT gibi uluslararası veri tabanlarında taranmaktadır.